Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΛΗΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

ΛΗΣΤΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 11 ΔΙΣ. - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ...

Ως χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου θανάτου μπορεί να χαρακτηριστεί η απαλλοτρίωση 11 ολόκληρων δις ευρώ από τα λεφτά των εργαζομένων της ΔΕΗ,που ως ασφάλιστρα είχαν ενσωματωθεί στην περιουσία της και έναντι των οποίων οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ λάμβαναν ειδικές ασφαλιστικές εισφορές και σχετικά αξιοπρεπείς συντάξεις. Δυστυχώς,την πραγματοποίηση του αρχικού εγκλήματος είχαν...
προετοιμάσει συναινετικά με διάταξη του Ε. Βενιζέλου,το '96, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, μέρος του ΣΥΝ τότε και η τότε ΓΕΝΟΠ. Η διάταξη αυτή προέβλεπε την απαγκίστρωση των εργαζομένων από την ασφάλισή τους στην ίδια τη ΔΕΗ,προκειμένου η τελευταία να προσφερθεί "καθαρή",χωρίς υποχρεώσεις,προς μετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση,η οποία μετοχοποίηση-ιδιωτικοποίηση θα ήταν αδύνατη χωρίς την παραίτηση των εργαζομένων από την ασφάλιση στον εργοδότη τους δηλαδή στη ΔΕΗ.  

Με μία τροπολογία που κατετέθη προς ψήφιση με το σχέδιο νόμου για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, η κυβέρνηση απαλλάσσει πλήρως την ΔΕΗ από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι της ενσωματωμένης ασφαλιστικής περιουσίας των εργαζομένων.

Τι σημαίνει αυτό για εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ; Κατακόρυφη μείωση ασφαλιστικών παροχών, μείωση της κύριας σύνταξης και ενδεχομένως ακόμη και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων.

Να σημειωθεί ότι με το νόμο 4491/66 όλο το προσωπικό της ΔΕΗ ασφαλιζόταν στον εργοδότη.

- Για την ανάγκη της μετοχοποίησης της ΔΕΗ, το 1999 με το Ν.2773 άρθρο 34, αναγνωρίστηκε η ασφαλιστική περιουσία των εργαζόμενων και παρέμεινε ενσωματωμένη στα περιουσιακά  στοιχεία της ΔΕΗ.
- Με διεθνή διαγωνισμό, Βρετανική εταιρία ανέλαβε τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών που ενσωματώθηκαν στα πάγια της επιχείρησης. Με τον προσδιορισμό και την αναγνώριση της περιουσίας των εργαζομένων από την Κυβέρνηση μέχρι και το 2007 γίνονταν σύμφωνα με το νόμο επικαιροποίηση της ανωτέρω ασφαλιστικής περιουσίας. Με την επικαιροποίηση το 2007, η περιουσία της ΔΕΗ ανερχόταν στα 11 δις ευρώ.
- Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν.2773/99 κάθε χρόνο αφαιρείτο από το αναγνωρισμένο κεφάλαιο το απαιτούμενο κονδύλι για έκτακτες και τακτικές ανάγκες του ασφαλιστικού της ΔΕΗ και αναγράφονταν στο ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό ως υποχρέωση του κράτους έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας (για το 2014 το ποσό ανέρχεται στα 680 εκ. ευρώ). 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ιδιαίτερα αιχμηροί είναι οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ καθώς με ανακοίνωση επισημαίνουν:
«Ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης  κύριος Βενιζέλος το 1999 τότε ως Υπουργός Ανάπτυξης δημιούργησε τον Νόμο 2773/99 που με την κύρωσή του στην Ελληνική Βουλή με τον  εκπληκτικό αριθμό των 285 βουλευτών αναγνώριζε και διασφάλιζε την ενσωματωμένη περιουσία  των εργαζομένων στην ΔΕΗ.
Η κύρωση αυτού του νόμου έγινε και με την σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και την ΠΟΣ Συνταξιούχων ΔΕΗ.
Ο νόμος αυτός αναγνώριζε ότι, η περιουσία του Ασφαλιστικού ταμείου των εργαζομένων της ΔΕΗ, είναι ενσωματωμένη στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης,  άρθρο 34.
Σήμερα όμως, 14 χρόνια μετά και αφού και με την δική του ψήφο οδήγησε την Ελλάδα στο Δ.Ν.Τ ( με πολλά δεινά για τους εργαζόμενους και τους πολίτες μόνο), έρχεται  τώρα ως συγκυβέρνηση Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ και  καταθέτει  τροπολογία την Παρασκευή  24 Ιανουαρίου 2014,  να ξεπουλήσει όχι μόνο  τον ΑΔΜΗΕ,  αλλά και το Ασφαλιστικό των εργαζομένων καταργώντας το άρθρο 34 του Νόμου 2773/99 κατακλέβοντας τις ασφαλιστικές παρακρατήσεις των εργαζομένων.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σκοποί του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 είναι η οριστική επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος της ΔΕΗ ΑΕ, η οριστική απαλλαγή της ΔΕΗ ΑΕ από κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις, πέραν των εκάστοτε οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών, και η πλήρης ανάληψη του κοινωνικοασφαλιστικού ρόλου από τον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ ΑΕ και το Κράτος, ιδιόκτητη - μέτοχο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη θέσπιση του ν. 2773/1999, και ότι το παραπάνω άρθρο 34 καθιερώνει σύμφωνα με τους προεκτεθέντες σκοπούς την αρχή της διαφύλαξης της λεγόμενης ασφαλιστικής περιουσίας της ΔΕΗ ΑΕ (πρβλ. συναφώς την υπ' αριθμ. 13/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της προτεινόμενης ερμηνευτικής διάταξης, προς αποσαφήνιση της πραγματικής και νομικής κατάστασης και αποτροπή της δημιουργίας νομικών εμπλοκών με αρνητικές συνέπειες για την περιουσιακή κατάσταση και την αξία της ΔΕΗ ΑΕ. 

ΙΣΚΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου