Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Οχημα εθνικού διαμελισμού ο Βαρθολομαίος ενώ η Ελλάδα συνθλίβεται από την Κατοχή

Ουδεμία διάψευσις διά την απαίτησιν του κ. Βαρθολομαίου να του εκχωρήση η Ελληνική Κυβέρνησις την Βόρειον Ελλάδα...

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίος

Πληροφορία, προερχομένη από Υψηλούς Παράγοντες της Ελλάδος, αναφέρει ότι, ο Προκαθήμενος της Εκ­κλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ετόλμησε να θέση το απαράδεκτο αντεθνικό αίτημα να τεμαχίσουμε την Ελλάδα στα...

δύο και να του «παραχωρήσουμε» την μισό τμήμα, δηλ. την Βόρειο Ελλάδα!


Παρήλθεν ικανός χρόνος από το συγκλονιστικό δημοσίευμα, αλλά, δεν υπήρξε διάψευσις, ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε από την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, ούτε από την Κυβέρνησι των Ελλήνων. Μόνον σιωπή. Ένοχη σιωπή;

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίος
Τα κείμενα των «Τόμων» και των «Πράξεων», εθεσπίσθησαν παλαιά, κατ’ άκραν Εθνικήν και Εκκλησιαστικήν Οικονομίαν. Έγιναν δε, προσωρινώς, «συμβολικώς ανεκτά», μόνον για λόγους ειδικής «Ηθικής Συμπαραστάσεως» προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τότε, την μεγάλη εκείνη ημέρα, που έφθασε η ευλογία της Ελευθερίας του Έθνους.


Το Ελληνικό Γένος, σταδιακά, αποκτούσε την ελευθερία του αποτινάζοντας τον επαχθέστατο Τουρκικό ζυγό και κέντρο του Ελληνισμού καθίστατο πλέον η Πρωτεύουσα του Έθνους, η Αθήνα. Η Επανάστασις του 1821 εκράτησε εκατό και πλέον χρόνια και συνεχίζεται, μέχρι να απελευθερωθούν όλες οι σκλαβωμένες περιοχές και να ενταχθούν στην Ελευθέρα Ελλάδα, στην Εκκλησία του Ελευθέρου Γένους.

Η Βόρειος Ελλάς (Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρος), τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη αποτελούν αναπόσπαστα εκλεκτά μέλη της Ελευθέρας Ελλάδος και πρέπει να ανήκουν Κανονικώς εις την Μίαν Εκκλησίαν αυτής.

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίοςΝομοκανονική ρύθμισις της Κρήτης και της Δωδεκανήσου 

Η Κανονική διαδικασία, πρέπει να ακολουθηθή και για την Εκκλησία της Κρήτης και για την Εκκλησία της Δωδεκανήσου, που συνιστούν κρίσιμα και επίλεκτα τμήματα της Ελληνικής Επικρατείας. 

Να συγκληθή, η Ιεραρχία των εννέα Μητροπολιτών της Κρήτης και να αποφασίση την ένταξί της στην Εκκλησία της Ελλάδος. 

Να συγκληθή επίσης, η Ιεραρχία των πέντε Μητροπολιτών των Δωδεκανήσων και να αποφασίση την ένταξί της στην Εκκλησία της Ελλάδος. Να επικυρωθούν οι αποφάσεις των δύο Ιεραρχιών από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να συντελεσθή η ενοποίησις, όλων των άλλων τμημάτων, με την Εκκλησία της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, φυσικά με μνημόνευσι της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος. 

Συνάμα, να πραγματοποιηθή και η ένταξις της Ιεράς Μονής Πάτμου στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην αντίστοιχη Ι. Μητρόπολι της Λέρου και Καλύμνου, διατηρούσα την ιστορικήν της αξία. Και εν προκειμένω, να θεσμοθετηθούν τα δέοντα από την Ελληνική Πολιτεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου