Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Τώρα που γυρίζει - Η Πολεμική Αεροπορία εκποιεί ιστορικά ελικόπτερα του στόλου

Με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Ιουλίου 2016 και ημερομηνία διεξαγωγής την 22α Ιουλίου 2016, η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκήρυξε ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό... 
Για την εκποίηση τριών (3) ελικοπτέρων Bell 47G-3B-2, δύο αεροκινητήρων ελικοπτέρων ΟΗ-13Η, έξι αεροκινητήρων ελικοπτέρων Bell 47G-3B-2 και...
αποθέματος ανταλλακτικών ελικοπτέρων 47G και ΟΗ-13Η.
Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη η προϋπολογισμένη τιμή ανέρχεται σε 1.097.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κρατήσεων. Αναλυτικά η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας ανά κατηγορία υλικών είναι η ακόλουθη:
>Για τα ελικόπτερα Bell 47G-3B-2: 50.000 ευρώ έκαστο.
>Για τους αεροκινητήρες ελικοπτέρων ΟΗ-13Η: 15.214 ευρώ έκαστος.
>Για τους αεροκινητήρες ελικοπτέρων Bell 47G: 30.000 ευρώ έκαστος.
>Απόθεμα ανταλλακτικών ελικοπτέρων Bell 47G και ΟΗ-13Η: 736.572 ευρώ συνολικά.


Τον αγοραστή βαρύνει ΦΠΑ ποσοστού 23% επί της συμβατικής αξίας των εκποιούμενων υλικών και κρατήσεις ποσοστού 6,2476% (οικονομικοί φορείς της ημεδαπής) ή 6,1036% (οικονομικοί φορείς της αλλοδαπής) επί της συμβατικής αξίας των εκποιούμενων υλικών.

Η παράδοση – παραλαβή των συμβατικών υλικών θα γίνει με προσωπικό και μέσα του πλειοδότη από τις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας που είναι αποθηκευμένα, εντός έξι μηνών από την υπογραφή σύμβασης, στην κατάσταση που θα ευρίσκονται κατά το χρόνο παράδοσης και στη συσκευασία που ήδη βρίσκονται («As is where is»).
Σύμφωνα με τη δικτυακή πύλη της Πολεμικής Αεροπορίας (http://www.haf.gr), τουλάχιστον ένα ελικόπτερο Agusta Bell (AB) 47G-3 παραλήφθηκε το 1963, ενώ με την ίδρυση της 359 Μοίρας Αεροπορικών Εξυπηρετήσεων Δημοσίων Υπηρεσιών το 1968 υπήρχαν έξι AB.47G-3 και 12 AB.47G-5 σε υπηρεσία.
Μεταξύ 1970 και 1972 παρελήφθησαν δύο ακόμη G-5 και τέσσερα Bell OH-13H διπλού χειρισμού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για εκπαίδευση. Η κύρια αποστολή των AB.47 ήταν ο ψεκασμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου