Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Στο στόχαστρο των G20 οι "εθνικοί προστατευτισμοί" στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου ελέγχου των νομισματικών πολιτικών

Κατά τη Σύνοδο των υπουργών Οικονομικών του G20, υπήρξε εκτενέστατη αναφορά στις διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, επισημαίνοντας πως η υπερβολική αστάθεια και οι ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις τους «μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα»... 

Αποτέλεσμα εικόνας για νομισματικοσ προστατευτισμος

Οι υπουργοί Οικονομικών του G20 δηλώνουν ακόμη πως «θα συνεργαστούμε στενά στις αγορές συναλλάγματος. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας για τις...

συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως επίσης και ότι θα απέχουμε από τις ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και δεν θα στοχεύουμε συναλλαγματικές ισοτιμίες για ανταγωνιστικούς σκοπούς. Θα αντισταθούμε σε κάθε μορφή προστατευτισμού»


Οι διακηρύξεις αυτές, βέβαια, γίνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από ανώτερους αξιωματούχους των ισχυρότερων οικονομιών και των Κεντρικών Τραπεζών, ωστόσο λίγο μετά ξεκινούν οι επιθετικές δηλώσεις περί χρήσης «αθέμιτων μέσων» με σκοπό τη χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σε τέτοια ένταση που μια σειρά διεθνών οικονομικών αναλυτών αναφέρονται σε ακήρυχτο νομισματικό πόλεμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου