Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, το φορολογικό νομικό πλαίσιο και το πτωχευτικό δίκαιο

Στα αμέσως επόμενα βήματα του τμήματος πρέπει να συζητήσουμε μεγάλα θεσμικά θέματα που αφορούν χρόνια προβλήματα της παραγωγής και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην χώρα που είχε στηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί ad hock τους λίγους και ισχυρούς... 


Το φορολογικό πλαίσιο και το πτωχευτικό δίκαιο είναι από τα πρώτα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Το φορολογικό σύστημα από παράγοντας ανάσχεσης, πυλώνας ανάπτυξης
Είναι αδήριτη ανάγκη να σχεδιαστεί ένα...
νέο απλό, σύγχρονο και λειτουργικό φορολογικό σύστημα που θα αντικαταστήσει όλη την υφιστάμενη, απίστευτα δαιδαλώδη πολυνομία, τέτοιο που να προάγει την αναδιανομή, τη συμμόρφωση και την επιχειρηματικότητα.  
Το φορολογικό σύστημα από παράγοντας ανάσχεσης μπορεί να γίνει πυλώνας ανάπτυξης, αρκεί να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα και την ασάφεια. Βασικά δομικά στοιχεία του νέου συστήματος πρέπει να είναι η αρχή της ίσης φορολογίας για ίση φοροδοτική ικανότητα (κατά κανόνα, ίσο εισόδημα), οι προοδευτικοί φορολογικοί συντελεστές, η φορολόγηση μόνο εσόδων που έχουν εισπραχθεί, το λελογισμένο αφορολόγητο και η χρήση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και έλεγχου της φοροδιαφυγής με μείωση της επαφής ελεγκτών με τους ελεγχόμενους.
Η φορολογία κεφαλαίου, ιδίως της μικρομεσαίας κατοχής, πρέπει να έχει ανταποδοτικά χαρακτηριστικά για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις συνθήκες της ΕΕ. Επιπλέον, είναι αδιανόητο να φορολογούμε την επαγγελματική δραστηριότητα με κεφαλικό φόρο - και η φοροδιαφυγή δεν είναι δικαιολογία.  
Είναι έγκλημα να φορολογούμε από το πρώτο ευρώ, έστω και έναν πολίτη που ζει με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας στο όνομα της φοροδιαφυγής. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το κάνουμε σήμερα φορολογώντας εκατοντάδες χιλιάδες ελευθέρους επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ που στην δραματική πλειονότητα τους δεν έχουν τα βασικά για να βγάλουν τον μήνα, στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής μερικών χιλιάδων φοροφυγάδων. 
Φορολογική πολιτική με ομαδικό καψόνι επειδή αυτό βολεύει το «σύστημα», δεν είναι αναδιανομή πλούτου, είναι έγκλημα κατά των αδυνάμων. 
Η τεχνολογία επιτρέπει την καθολική τραπεζική διασταύρωση των εισοδημάτων με τις καταθέσεις και τις κινήσεις λογαριασμών, και μαζί με το περουσιολόγιο κλείνει και η τελευταία “τρύπα” του σημερινού συστήματος.  
Η πάταξη του λαθρεμπορίου με απαραβίαστες μεθόδους ιχνηλασιμότητας και την άμεση εγκατάσταση scanners στα τελωνεία, ώστε να μην φεύγει κοντέινερ ή φορτηγό χωρίς να έχει καταγραφεί φωτογραφικά το περιεχόμενο του, είναι πέρα από απαραίτητα.
Η άναρχη και συνεχής φορολογική νομοθέτηση με αποτέλεσμα την ασάφεια, τις αλληλοεπικαλύψεις και τις αντιφάσεις που συνεχώς γεννώνται στη φορολογική νομοθεσία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η όποια δικαστική απόφαση έχει ισχύ μόνο για τον εκάστοτε προσφεύγοντα (ελλείψει συνταγματικού δικαστηρίου), έχουν κτίσει με τα χρόνια ένα σύστημα που αναπαράγει μόνο του νέα ασάφεια και εκείνη με την σειρά της διαφθορά. 
Η ασάφεια είναι το βούτυρο στο ψωμί της διαφθοράς, καθώς κάθε δυνατότητα κατά το δοκούν ερμηνείας από τον κάθε υπάλληλο του φορολογικού μηχανισμού δημιουργεί περιθώριο, αν όχι ευκαιρία, έκνομης συναλλαγής. Επιπλέον, παρατηρείται μια τάση της φορολογικής διοίκησης να ερμηνεύει κάθε ασάφεια στους φορολογικούς νόμους κατά κανόνα σε βάρος του φορολογούμενου, ακόμη κι αν ο νομοθέτης είχε σχεδόν ξεκάθαρα άλλο σκοπό. 
Στην χώρα μας δεν υπάρχει κανένα κοινό δημόσιο σημείο αναφοράς για το φορολογικό δίκαιο όπως ισχύει σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, με όλες τις διατάξεις του κωδικοποιημένες και ταξινομημένες.  
Η δημιουργία ενός διαδικτυακού «φορολογικού manual» με όλες τις διατάξεις κωδικοποιημένες, μαζί με όποιες ερμηνείες και παραδείγματα που ισχύουν κάθε στιγμή, είναι από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αύξησης της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας, από τη μια πλευρά, και μείωσης της αβεβαιότητας από την άλλη (κάτι ανάλογο με το IRS manual βλ.www.irs.gov/irm/).  
Αν, μάλιστα, είναι διαρκής και η μετάφρασή του στα Αγγλικά, θα δώσει επιπλέον αίσθημα ασφάλειας και στους ξένους επενδυτές, γιατί θα μπορούν να το μελετήσουν πριν καν αποφασίσουν να επενδύσουν στην χώρα.
Μέχρι να έχουμε ένα νέο φορολογικό σύστημα σαφές, απλό και λειτουργικό, είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε μια από τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο και αποκαλείται Tax Ruling, κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας.  
Η ίδρυση ενός ειδικού δικαιοδοτικού δικαστηρίου υπό την επίβλεψη και στελέχωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα δέχεται προσφυγές πολιτών έναντι της φορολογικής αρχής με μόνο αντικείμενο την άρση της ασάφειας (δηλαδή, μια ταχεία ερμηνεία του νόμου) με πολύ χαμηλό κόστος, όπως συμβαίνει με το US Tax Court (www.ustaxcourt.gov).  
Το ειδικό αυτό φορολογικό δικαστήριο θα πρέπει να μπορεί να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό καθημερινά και οι αποφάσεις του να έχουν άμεση και καθολική ισχύ επίσημης ερμηνείας του νόμου έναντι παντός, η οποία θα προστίθεται αυτόματα στη διαρκή ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας που θα έχουν μπροστά τους οι φορολογικές αρχές (βλ. παραπάνω, «φορολογικό manual»).  
Οποιοσδήποτε τυχόν θιγόμενος, στη συνέχεια, θα μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε δεύτερο βαθμό για τελική κρίση. Σταδιακά, με αυτόν τον τρόπο θα εκλείψουν όλες οι ασάφειες.
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από την απόφαση πρόσφατης πιλοτικής δίκης στο ΣΤΕ όταν οι εφοριακοί επικαλέστηκαν την δυσκολία του «συστήματος Taxis να καταχωρήσει μια περίπτωση» που τους οδήγησε στο να κάνουν κατάχρηση εξουσίας, που αναφέρει
«…το σύστημα αυτό (σ.σ. Taxis) θα πρέπει αντιθέτως να προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ορθής εφαρμογής της και όχι η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να προσαρμόζεται στις δυνατότητες του συστήματος».
Έχουμε αναγάγει την βολή του «συστήματος» ως ανώτερη αξία ακόμα και πάνω από τους νόμους και τα Συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει. 
Η «Δεύτερη Ευκαιρία» και το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο
Στο νόμο με τα πρώτα προαπαιτούμενα του περασμένου Αυγούστου προβλέπεται η «Δεύτερη Ευκαιρία» και το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημιουργηθεί ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου (ΦΕΚ Β’ 2359/2015). 
Καταπολέμηση ανεργίας σημαίνει εργοδότες και νέες θέσεις εργασίας, και η μεγαλύτερη δεξαμενή έτοιμων εργοδοτών είναι οι δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει έντιμα (εκτιμάται πως είναι το 90-95% των «πτωχών»).
Η παροχή 2ης Ευκαιρίας στις επιχειρήσεις αυτές επιβάλλεται ήδη από το Μνημόνιο 3, αλλά και από την κοινή λογική.  
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία πρέπει ο Σύγγνωστος (ο έντιμος πτωχεύσαν) να απαλλάσσεται εξολοκλήρου και να μπορεί να ενταχθεί στην αγορά μέσα σε 3 χρόνια.  
Μην προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το 3 χρόνια, 7.  
Πρέπει στόχος μας να είναι να το κάνουμε 1 έτος, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες με πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο από το δικό μας, όπως η Μ. Βρετανία.  
Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο πως ο έντιμος που είχε δεύτερη ευκαιρία φτιάχνει νέα και μακράν πιο βιώσιμη επιχείρηση με πιθανότητες επιτυχίας πάνω από 80% από αυτόν που πρώτη φορά επιχειρεί.
Τα άμεσα οφέλη: χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, έσοδα για το Δημόσιο και τα Ταμεία, ψυχολογική ανάταση για μεγάλο αριθμό Ελλήνων, άμεση διακοπή της παραβατικής συμπεριφοράς από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στην οποία οδηγούνται εξ ανάγκης (μαύρη οικονομία κλπ) και ανάσχεση της αθρόας μεταφοράς παραγωγικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες (κυρίως της Βουλγαρίας).  
Τέλος, είναι απαραίτητο να εξεταστούν νομικές προσθήκες και αλλαγές που να επιτρέπουν την ανάταξη των αργουσών βιομηχανικών μονάδων, είτε από τους εργαζόμενους είτε από νέους επενδυτές. 
* Ομιλία του Ευάγγελου Αχιλλόπουλου, μέλους του Συντονιστικού του Τμήματος Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκδήλωση της 5/7/2016 στο ΒΕΑ του Τμήματος Βιομηχανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου