Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Κραχ στον ΟΑΕΕ - Υπέρογκες αυξήσεις εισφορών, κρίση και προδοτικό PSI γκρεμίζουν το ταμείο

Το 37% των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ έχει πρόβλημα στην αποπληρωμή παλιών και νέων οφειλών. Μόλις το 63% των ασφαλισμένων πληρώνει κανονικά και το Ταμείο πλέον αναζητά 4,1 δισ. Ευρώ έχοντας μεταφέρει στο κέντρο είσπραξης οφειλών τις υποθέσεις σχεδόν 137.000 οφειλετών του...

Κραχ στον ΟΑΕΕ – Δεν πληρώνει ο ένας στους τέσσερις

Από τα στοιχεία του οργανισμού, όπως αυτά αποτυπώνονται μέχρι 30-6-2016, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:
1. Πλήθος ενεργών ασφαλισμένων (6/2016): 697.876
2. Πλήθος ενεργών ασφαλισμένων/ οφειλετών: 320.883
3. Πλήθος...
διακοπέντων ασφαλισμένων/ οφειλετών:246.612

4. Σύνολο οφειλετών (ενεργοί και διακοπέντες):567.495
5. Πλήθος συνεπών ενεργών χωρίς οφειλές ασφαλισμένων ΟΑΕΕ 2016 (μέσος όρος 1ο-3ο δίμηνο 2016):442.610.

Όπως αναλυτικά επισημαίνει η ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία η πραγματική εικόνα των οφειλετών του είναι η εξής:
1 Το πλήθος των ασφαλισμένων που καταβάλλουν εισφορές σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει με αφαίρεση του συνόλου των οφειλετών (567.495) από το πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων (697.876), διότι στο μεν σύνολο οφειλετών περιλαμβάνονται και 246.612 ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν διακόψει δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα οφείλουν παλαιότερες εισφορές, στο δε πλήθος των ασφαλισμένων περιλαμβάνονται μόνο όσοι εξακολουθούν να είναι ενεργοί και να ασκούν δραστηριότητα.

2 Το πλήθος των ασφαλισμένων που καταβάλλουν εισφορές κάθε δίμηνο σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει με αφαίρεση του πλήθους ενεργών ασφαλισμένων οφειλετών (320.883) από το πλήθος ενεργών ασφαλισμένων (697.876). Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ΟΑΕΕ, στο πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων οφειλετών περιλαμβάνονται και ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι συνεπείς στην τρέχουσα καταβολή των εισφορών τους, αλλά μπορεί να έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε οφειλή κατά το παρελθόν. Αυτό, σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ, αποδεικνύεται και από το πλήθος των ασφαλισμένων που είναι συνεπείς στην καταβολή εισφορών και το οποίο αναλυτικά για το 2016 έχει ως εξής:
1ο δίμηνο 2016: 448.969
2ο δίμηνο 2016: 436.133
3ο δίμηνο 2016: 442.727
3 Συνεπώς, το πλήθος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ που καταβάλλει εισφορές και δεν είναι σταθερό σε κάθε δίμηνο ανέρχεται κατά μέσο όρο για το 2016 σε 442.610 άτομα, ήτοι σε ποσοστό 63%. Σύμφωνα με την έκθεση του δευτέρου τριμήνου του ΚΕΑΟ, από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία του ΚΕΑΟ αφορά στην παλαιότητα των οφειλών των ασφαλισμένων όλων των ταμείων. Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών οφειλών ύψους 16, 6 δισ. ευρώ που μεταφέρθηκαν στο ΚΕΑΟ δημιουργήθηκε πριν από το 2009. Έτσι έχουμε δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές το 2009 ή παλαιότερα και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά μετά το 2009.
Από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 16.613.714.105 ευρώ, το 19,99% (ποσό 3.321.681.127) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,01% (ποσό 13.292.032.979) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου