Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Στη δημοσιότητα η πρόταση του "Μετώπου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ" για το νέο Αμυντικό Δόγμα

Δίνεται στη δημοσιότητα η πρόταση του "Μετώπου για μια ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ" και αφορά στο Νέο αμυντικό δόγμα μιας νέας  Δημοκρατικής και Πατριωτικής εξουσίας...


Μιλάμε προφανώς για ένα νέο σύστημα Εθνικής Αμυντικής Αντίληψης, το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:
  • Στρατηγική διαχρονικότητα.
  • Άμεση συνάφεια με μια στρατηγικά προσανατολισμένη «επιθετική» διπλωματία. Και
  • Μαχητική εναρμόνιση με μια σειρά από στοχευμένα και ισχυρά γεωπολιτικά και πολιτισμικά αντισταθμίσματα, που θα αποτελούν ένα ισχυρό πλέγμα δευτερογενούς αμυντικής υποστήριξης (Δευτερογενή Γραμμή Άμυνας –Δ.Γ.Α), και το οποίο θα... αναλύσουμε στη συνέχεια...
Α. Γενικά… 
Για να οριοθετηθεί ένα Σύγχρονο Εθνικό Αμυντικό Δόγμα (Σ.Ε.Α.Δ) θα πρέπει: 
1.Να έχει ξεκάθαρα ζητούμενα και αποσαφηνισμένο προσανατολισμό, ικανά και τα δυο να του προσδώσουν θετική ταυτότητα, απαλλαγμένη από ιδεοληπτικά νεφελώματα και ικανή να σηματοδοτεί τη νέα Ελληνική στάση μέσα σ ένα περιβάλλον ιδιαιτέρως ασταθές, απρόβλεπτα ευμετάβλητο και με πολλαπλές προκλήσεις για τη χώρα. 

2.Να διαπνέεται από στρατηγική διαχρονικότητα πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι: 
  • Διαρκές και θεσμικά «κλειδωμένο», έτσι ώστε το περιεχόμενο, οι κατευθυντήριοι άξονες της ανάπτυξής του και η φιλοσοφία του, να τροποποιούνται και να αναπροσαρμόζονται, μόνο για να διασφαλίζεται η απόλυτη αντιστοίχισή τους με την πορεία εξυπηρέτησης εθνικών στόχων και... 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα του "ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου